Hem

Nyheter:

Gratis simundervisning till tjejer över 15 år, först till kvarn. Välkomna

 

VI BÖRJAR PÅ ANGERED ARENA FRÅN LÖRDAG DEN 22 SEPTEMBER KL 17:00- 19:00.

INFORMATIONEN FRÅN ÅRSMÖTE

 

  • Alla ska hjälpa till med att hålla ordning i badhallen.

 

  • Barnbassängen är endast till barn, undantag görs för mammor med bebisar.

 

  • Badhallar har en kapacitetsgräns för antal människor som kan vistas på platsen. Maxkapaciteten har nåtts vid flera tillfällen och det har därför beslutats om att medlemmar har företräde. Dock så vill vi upplysa om att insläppet kommer att stängas även för medlemmar om maaxkapaciteten nås. Pga kapacitetsgräns i barnbassängen, tiden är indelat i två grupper.

 

  • Simskolorna är fullsatta både i lundbybadet, Angered Arena och Frölundabadet.

 

  • Maila gärna (namn, födelsedatum, vilken bad och medlemsnr) för att ställa er/era barn i simskolekö.

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muslimska Kvinnors Idrottsförening (MKIF) är en idrottsförening för muslimska kvinnor och flickor i Göteborg.

 

Föreningen har till syfte att främja idrott, motion, hälsa, social gemenskap och sammanhållning.

 

MKIF ska verka i islams anda och medlemmarna ska följa islamiska regler och adab(gott uppförande) beträffande klädsel, uppträdande och hänsyn till varandra.

 

Föreningen anordnar simundervisning och motionssimning i Frölundabadet och Lundbybadet.

© All Rights Reserved