Hem


Muslimska Kvinnors Idrottsförening (MKIF) är en idrottsförening för muslimska kvinnor och flickor i Göteborg.


Föreningen har till syfte att främja idrott, motion, hälsa, social gemenskap och sammanhållning.


MKIF ska verka för att respektera badgästerna och medlemmarna ska följa förenings regler om klädsel, uppträdande och hänsyn till varandra.


Föreningen anordnar simundervisning och motionssimning i Frölundabadet, Angered Arena och Lundbybadet.

 

             Nyheter

        

              MKIF har tagit ett  beslut att lägga ner verksamheten denna termin både i Frölundabadet                      och Angered Arena pga infektionsrisken.


FÖR ATT FÖRENINGEN SKA BLI BIDRAGSBERÄTTIGADE BEHÖVER VI I VÅR VERKSAMHET ÄNDRA PÅ VÅRA STADGAR ENLIGT NEDAN: 

KRAVEN FRÅN IDROTTS OCH FÖRENINGSFÖRVALTNINGEN ÄR ATT 

VÅR Förening ska

   • Ha allmänintresse och vara öppen för alla.

   • Verka för lika rättigheter och möjligheter till delaktighet och deltagande oberoende av kön,              könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder.


MAILA GÄRNA ERA ÅSIKTER SENASTE 27/3.  SOM MEDLEM HAR DU RÖSTRÄTT PGA PANDEMIN KAN VI INTE HA MÖTE DÄR VI KAN TRÄFFAS. VI MÅSTE HA ERT MEDGIVANDE VIA MAIL FÖR ATT BESLUTA DETTA. simning@mkif.se  LÄNK TILL GÖTEBORGSSTADS IDROTTS OCH FÖRENINGSFÖRVALTNINGENS RIKTLINJER:

https://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-o-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/forvaltningar/idrotts--och-foreningsforvaltningen/vision-och-verksamhetside-i-idrotts--och-foreningsforvaltningen/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy93V0dzQ0cTZ2NTH39_I09nM31wwkpiAJKG-AAjgb6BbmhigDNOrOL/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
  • Badhallar har en kapacitetsgräns för antal människor som kan vistas på platsen. Maxkapaciteten har nåtts vid flera tillfällen och det har därför beslutatsm att medlemmar med medlemskort har företräde. Dock så vill vi upplysa om att insläppet kommer att stängas även för medlemmar om maaxkapaciteten nås. Pga kapacitetsgräns i barnbassängen, tiden är indelat i två grupper.

 

  • Simskolorna är fullsatta både i Angered Arena och Frölundabadet.

 

  •  Maila gärna (namn, födelsedatum, mobilnummer, vilken bad och medlemsnr) för att ställa er/era barn i simskolekö.

 


 

 


 

 

 

© All Rights Reserved