Hem


Muslimska Kvinnors Idrottsförening (MKIF) är en idrottsförening för muslimska kvinnor och flickor i Göteborg.


Föreningen har till syfte att främja idrott, motion, hälsa, social gemenskap och sammanhållning.


MKIF ska verka för att respektera badgästerna och medlemmarna ska följa förenings regler om klädsel, uppträdande och hänsyn till varandra.


Föreningen anordnar simundervisning och motionssimning i Frölundabadet, Angered Arena och Lundbybadet.

 

             Nyheter

    

  • Simning ställs in på Frölundabadet idag (17/9) pga badet har personal brist idag.         
  • MKIF kommer starta verksamheten med simning den 17 /9 i Frölundabadet och den 18/9 i Angeredsbadet .                                                
  • Det är viktigt att betala in medlemsavgiften för 2021 så att föreningen kan leva vidare.       


 

  •  Maila gärna namn, födelsedatum, mobilnummer, vilket bad och medlemsnr för att ställa er/era barn i simskolekö.