Hem


Muslimska Kvinnors Idrottsförening (MKIF) är en idrottsförening för muslimska kvinnor och flickor i Göteborg.


Föreningen har till syfte att främja idrott, motion, hälsa, social gemenskap och sammanhållning.


MKIF ska verka för att respektera badgästerna och medlemmarna ska följa förenings regler om klädsel, uppträdande och hänsyn till varandra.


Föreningen anordnar simundervisning och motionssimning i Frölundabadet, Angered Arena och Lundbybadet.

 

Nyheter:

        

Årsmöte är på fredag den 21/2 kl 17:30. Fri inträdes i samband med närvaro på mötet för medlemmarna.


Vi lägger ner verksamheten i Lundby pga många olika faktorer. En av dem var att inträdesavgift som inte räckte till hyran eftersom vi inte har varit bidragsgodkänd förening hos Idrotts och föreningsförvaltning sedan hösten 2018 och fick betala full hyra. Vi har kämpat att bli godkänd utan att ändra på våra stadgar som var baserade på islamiska regler men blev tvungna att ändra stadgarna vid årsstämma i november. Vi har ännu inte blivit godkända. Vi ska alltså inte ha någon simning i Lundby denna terminen.

På grund av omorganisation kan vi inte ta emot flera barn och ungdomar i simskolor för att vi måste i första hand placera våra simskoleelver från Lundbybadet till fortsättningsgrupp i Frölunda och Angered.  • Badhallar har en kapacitetsgräns för antal människor som kan vistas på platsen. Maxkapaciteten har nåtts vid flera tillfällen och det har därför beslutats om att medlemmar med medlemskort har företräde. Dock så vill vi upplysa om att insläppet kommer att stängas även för medlemmar om maaxkapaciteten nås. Pga kapacitetsgräns i barnbassängen, tiden är indelat i två grupper.

 

  • Simskolorna är fullsatta både i Angered Arena och Frölundabadet.

 

  •  Maila gärna (namn, födelsedatum, mobilnummer, vilken bad och medlemsnr) för att ställa er/era barn i simskolekö.

 


 

 


 

 

 

© All Rights Reserved