Hem


Muslimska Kvinnors Idrottsförening (MKIF) är en idrottsförening för muslimska kvinnor och flickor i Göteborg.


Föreningen har till syfte att främja idrott, motion, hälsa, social gemenskap och sammanhållning.


MKIF ska verka för att respektera badgästerna och medlemmarna ska följa förenings regler om klädsel, uppträdande och hänsyn till varandra.


Föreningen anordnar simundervisning och motionssimning i Frölundabadet, Angered Arena och Lundbybadet.

 

             Nyheter

        

  • MKIF har valt att göra uppehåll i vår verksamhet under vårterminen på grund av smittorisken av covid 19. Vi hoppas kunna återkomma med versamhet till hösten.                                                   
  • Det är ändå viktigt att betala in medlemsavgiften för 2021 så att föreningen kan leva vidare.        
  • Nu gör vi ett nytt försök och kallar våra medlemmar till Årsmöte den 23/5 2021 Kl.15.00. Vi kommer ha mötet via Google appen Duo så ni måste anmäla er till vår mejl, simning@mkif.se och uppge ert telefonnummer för att kunna bli inbjudna till mötet.
    Anmälan senast den 21/5
  • Hoppas ni har en fin Ramadan!


 

  •  Maila gärna (namn, födelsedatum, mobilnummer, vilken bad och medlemsnr) för att ställa er/era barn i simskolekö.