Hem

Nyheter:

 

  • Lundbybadet är stängd i april pga att kaklet på bassängbotten har spruckit och renovering är på gång men vi har hyrt varmbassäng endast för simskoleelver under april.

 

INFORMATION FRÅN ÅRSMÖTE FREDAGEN DEN 9/2.

 

  • Alla ska hjälpa till med att hålla ordning i badhallen.

 

  • Barnbässäng är endast för barn, undantag görs för mammor med bebiser.

 

  • Frölunda och Lundbybadethat har ett kapacitetsgräns för antal människor som kan vistas i badhallarna. Populariten gör att maxkapaciteten har nåtts vid ett flertal tillfällen och det har därför beslutas på årsmöte att medlemmarna har företräde. Dock så vill vi upplysa om att insläppet kommer att stängas även för medlemmana om maxkapacitetesgränsen nås. Dessa bestämelser har uppkommit av säkerhetsskäl och för att göra er vistelse så trevligt som mjöligt.

 

  • Simskolorna är fullsatta både i lundbybadet och Frölundabadet.

 

  • Maila gärna (namn, födelsedatum, vilken bad och medlemsnr) för att ställa er/era barn i simskolekö.

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muslimska Kvinnors Idrottsförening (MKIF) är en idrottsförening för muslimska kvinnor och flickor i Göteborg.

 

Föreningen har till syfte att främja idrott, motion, hälsa, social gemenskap och sammanhållning.

 

MKIF ska verka i islams anda och medlemmarna ska följa islamiska regler och adab(gott uppförande) beträffande klädsel, uppträdande och hänsyn till varandra.

 

Föreningen anordnar simundervisning och motionssimning i Frölundabadet och Lundbybadet.

© All Rights Reserved