Hem


Muslimska Kvinnors Idrottsförening (MKIF) är en idrottsförening för muslimska kvinnor och flickor i Göteborg.


Föreningen har till syfte att främja idrott, motion, hälsa, social gemenskap och sammanhållning.


MKIF ska verka i islams anda och medlemmarna ska följa islamiska regler och adab(gott uppförande) beträffande klädsel, uppträdande och hänsyn till varandra.


Föreningen anordnar simundervisning och motionssimning i Frölundabadet och Lundbybadet.

 

Nyheter:

        

 Föreningen kallar alla medlemmar till extra års stämma 27 september kl 18:00 i Frölundabadet. Dagordningen består av en punkt:  vi behöver ändra stadgar så att vi blir bidrags berättigade.  • Badhallar har en kapacitetsgräns för antal människor som kan vistas på platsen. Maxkapaciteten har nåtts vid flera tillfällen och det har därför beslutats om att medlemmar med medlemskort har företräde. Dock så vill vi upplysa om att insläppet kommer att stängas även för medlemmar om maaxkapaciteten nås. Pga kapacitetsgräns i barnbassängen, tiden är indelat i två grupper.

 

  • Simskolorna är fullsatta både i lundbybadet, Angered Arena och Frölundabadet.

 

  •  Maila gärna (namn, födelsedatum, mobilnummer, vilken bad och medlemsnr) för att ställa er/era barn i simskolekö.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

© All Rights Reserved